ด่วนที่สุด เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

Attachments:
Download this file (การเงินและบัญชี.pdf)การเงินและบัญชี.pdf[การเงินและบัญชี]161 kB
Download this file (คณิตศาสตร์.pdf)คณิตศาสตร์.pdf[คณิตศาสตร์]187 kB
Download this file (คอมพิวเตอร์.pdf)คอมพิวเตอร์.pdf[คอมพิวเตอร์]217 kB
Download this file (ดนตรีศึกษา.pdf)ดนตรีศึกษา.pdf[ดนตรีศึกษา]173 kB
Download this file (ดนตรีสากล.pdf)ดนตรีสากล.pdf[ดนตรีสากล]145 kB
Download this file (ปฐมวัย.pdf)ปฐมวัย.pdf[ปฐมวัย]194 kB
Download this file (ประกาศกำหนดการคัดเลือก.pdf)ประกาศกำหนดการคัดเลือก.pdf[ประกาศกำหนดการคัดเลือก]5908 kB
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf)ประกาศ[ประกาศ]1738 kB
Download this file (ประถมศึกษา.pdf)ประถมศึกษา.pdf[ประถมศึกษา]150 kB
Download this file (พลศึกษา.pdf)พลศึกษา.pdf[พลศึกษา]193 kB
Download this file (ฟิสิกส์.pdf)ฟิสิกส์.pdf[ฟิสิกส์]172 kB
Download this file (ภาษาอังกฤษ.pdf)ภาษาอังกฤษ.pdf[ภาษาอังกฤษ]189 kB
Download this file (ภาษาไทย.pdf)ภาษาไทย.pdf[ภาษาไทย]175 kB
Download this file (วิทยาศาสตร์.pdf)วิทยาศาสตร์.pdf[วิทยาศาสตร์]200 kB
Download this file (สังคมศึกษา.pdf)สังคมศึกษา.pdf[สังคมศึกษา]186 kB
Download this file (อุตสาหกรรม.pdf)อุตสาหกรรม.pdf[อุตสาหกรรม]163 kB